#AQML 016 – 2m x 810 x 810 kính 15 ly siêu trong

Aqua Minh Long > Blog > Aqua Minh Long > #AQML 016 – 2m x 810 x 810 kính 15 ly siêu trong

#AQML 016 – 2m x 810 x 810 kính 15 ly siêu trong

Mẫu bể Biotop với kích thước 2m x 810 x 810 kính 15 ly siêu trong
Setup & Thi Công bởi Aqua Minh Long

—————–
AQUA MINH LONG
Hotline: 0246 0278899 – 03 666 666 93
Hồ Không Quân (Hồ Rùa) – 76 phố Nguyễn Lân – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội
Email: aquaminhlong@gmail.com
www.aquaminhlong.com
www.aquaminhlong.vn

Để lại bình luận